Show menu

Theateractiviteiten op school

Theateractiviteiten op school

Wat is het belang van theateractiviteiten op school?

Theater opent nieuwe werelden voor kinderen. Zelf een eenmalige theateractiviteit zorgt ervoor dat een kind zich verplaatst in een ander en inzicht krijgt in hoe andere personen zich voelen. Het gaat dan ook niet om alleen acteren. Het gaat om verplaatsen in een ander, je kunnen uitdrukken, samenwerken en begrip ontwikkelen voor je medemens. Deze vaardigheden zijn niet het uitgangspunt bij onze theateractiviteiten, maar ze zijn wel in alle activiteiten verwerkt. De basis van onze theaterworkshops is altijd de kunstdiscipline. We willen leerlingen kennis laten maken met theater en alle facetten daarvan. Of dat is in de vorm van een zelfgemaakte voorstelling of een workshop Theatersoap, na een theateractiviteit op school moeten leerlingen meer inzicht hebben in wat het inhoud.

Welke soort theateractiviteiten bieden jullie aan voor scholen?

Grote Broer biedt een breed scala aan theateractiviteiten voor scholen aan. Van oorsprong is Grote Broer ook een theaterproductiebedrijf voor voorstellingen met kinderen, maar dat is inmiddels al bijna 20 jaar geleden. Onze theateractiviteiten zijn te verdelen in theaterworkshops, lessenseries en dagprojecten. We hebben twee verschillende theater dagprojecten: Theaterdag Opa en de Reismachine en Theaterdag Ridder Roeland. Theaterworkshops zijn onder andere de workshop Piratenstunts, workshop Schimmenspel, workshop Theatersport, workshop Soapacteren en de workshop Sprookjesfilm. Deze verschillende workshops en activiteiten kunnen vrijwel allemaal ook gegevens worden als lessenserie. Lessenseries maken we altijd op maat voor school. Dit heeft te maken met dat in een lessenserie veel meer gestuurd kan worden op thema’s en onderwerpen die voor de school belangrijk zijn. Neem dus vooral contact op als je de mogelijkheden wilt verkennen.

Hoe worden jullie theateractiviteiten georganiseerd?

Bij al onze activiteiten voor scholen staat centraal dat wij de school ontzorgen. We nemen de gehele organisatie uit handen en wat je wel moet regelen omschrijven wij helder in een draaiboek. Deze krijg je natuurlijk ruim van te voren gemaild. We werken samen met ruim 250 workshopleider die allemaal professionals zijn in hun vakgebied. Doordat we een met veel workshopleiders samenwerken kunnen we altijd een goed match met de school maken. Hierdoor zorgen we ervoor dat de activiteit goed aansluit op bijvoorbeeld de identiteit van de school.