Show menu

Activiteit op maat voor school

Activiteiten op maat

Meerdere kunst – en cultuur aanbieders gebruiken de term “op maat maken”. Maar wat is dat dan en hoe doen we dat bij Grote Broer? Het komt neer op met de basisschool in gesprek gaan, en met aandacht luisteren. Vaak heeft de school voor de activiteiten op school al bepaalde wensen of doelen op het oog. Onze adviseur kunsteducatie koppelt daar een aantal van onze schoolactiviteiten aan. Dan leggen we de wensen en visie of identiteit van de school daarnaast. Vervolgens komt het echte op maat maken, wij passen onze activiteiten zo aan dat het helemaal bij jullie aansluit. We kunnen dit via mail of telefoon doen of we komen gewoon langs om het persoonlijk af te stemmen.

Maatwerk in de praktijk

Een concreet voorbeeld uit de praktijk kan zijn dat je als brede school samen met de peuterspeelzaal, de basisschool en de buitenschoolse opvang samen een groot project wil organiseren. De peuters kunnen bij het Circusproject wellicht als echte acrobatische dieren de ouders opwachten. De buitenschoolse opvang maakt gave extra decorstukken voor het dagproject met de decorsuggesties die wij geleverd hebben. Of misschien wil je het wel nog uitgebreider aanpakken? Dan kunnen we op de buitenschoolse opvang een lessenserie beeldende kunst geven. Onder leiding van een workshopleider van Grote Broer maken de kinderen de decorstukken.

Het betrekken van ouders

Een ander voorbeeld kan zijn dat je in samenwerking met het wijkcentrum ervoor wilt zorgen dat ouders met weinig sociale contacten ook bij dit project betrokken worden. Dit kan door de ouders te vragen om te zorgen voor heerlijke hapjes, kenmerkend voor hun cultuur of thuis, terwijl de leerlingen aan de slag gaan met een Theaterdag. Tijdens de workshops op school worden ook verschillende verhalen vanuit de diverse culturen meegenomen en met elkaar gedeeld.

Hoe dan ook, we zitten vol met uiteenlopende ideeën en kennis om samen met jullie leuke brede school activiteiten te organiseren. Centraal staan de mensen met wie we die dag te maken hebben! Oftewel, echt projecten op maat. Passend bij jullie wensen. Ook omdat we zo denken de meeste impact te kunnen creëren en echt de meeste mensen erbij betrokken te laten raken. Daarnaast werken we samen met meer 200 professionele workshopdocenten. Ook ieder met een eigen verhaal, maar wel veel ervaring in het lesgeven op basisscholen. Zo kunnen we altijd een workshopdocent koppelen die past bij jullie school en hebben we ontzettend veel vakkennis in huis. Zowel op het gebied van kunst als op het gebied van didactiek en onderwijs!