Show menu

Het belang van naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

Hoe kom je er als kind achter wat je talent is? Vaak komt dit op een gegeven moment bij toeval, maar dan moet je er wel in aanraking mee kunnen komen. Want hoe weet je nu dat je talent licht bij het 3D ontwerpen als je dit nog nooit gedaan hebt? En hoe weet je nu of je goed kan acteren of toneelspelen als je dit nog nooit heb geprobeerd of gezien? Soms denk je er niet eens aan dat je dit allemaal überhaupt kan doen. En soms weet je het als kind misschien wel van school, maar is er vanuit de thuissituatie niet de mogelijkheid om dit te ontdekken. En daar kan school dus een grotere en belangrijke rol in spelen. Bijvoorbeeld door workshops op de basisschool te organiseren, naschoolse activiteiten. Je geeft de leerlingen een unieke ervaring, soms enkel voor plezier maar soms echt om talent vorm te geven en te ontdekken!

Je plaats in de maatschappij

Want waarom vinden we het toch zo belangrijk dat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn? Het woord talentontwikkeling gonst niet alleen in het onderwijs en de politiek. Het is natuurlijk zo dat wanneer je ergens talent voor hebt, dit je het gevoel geeft dat je het echt aankan en dat dit talent je kan onderscheiden van anderen. Dit geeft zeker zelfvertrouwen en op het moment dat je je zelfverzekerd voelt, groei je veel makkelijker. Bijvoorbeeld op cognitief, sociaal en creatief gebied. Een mooie basis voor  het ontwikkelen. Dat wilt de basisschool natuurlijk stimuleren, met het oog op het leggen van een basis voor een fijne toekomst en goed functioneren in onze maatschappij.

Workshops voor elke leerling

Belangrijk speerpunt voor ons is dat elke leerling weer op een andere manier leert. Het ene kind leert beter uit boeken en de ander leert weer beter door iets te doen. De praktische kant zorgt ook voor een ervaring. En leren door iets te ervaren werkt voor iedereen. En dat doen wij dus ook graag met onze workshops, dagprojecten en schoolactiviteiten. Alleen hier is soms op de basisschool geen tijd voor. Als docent heb je bijvoorbeeld meerdere kerndoelen voor ogen waaraan gewerkt moet worden. Dit is soms lastig in te plannen, eveneens door het vaste school curriculum dat natuurlijk gevolgd moet worden. Grote Broer kunsteducatie heeft adviseurs die hier inmiddels met talloze scholen gesprekken over hebben gevoerd. Wij kunnen zeker meedenken over de mogelijkheden! Dit kan al beginnen met een enkele workshop of schoolactiviteit buitenschools tijd. Door een goed buitenschools activiteitenprogramma neer te zetten gedurende het schooljaar, kun je een mooie invulling geven binnen de brede school en voldoen aan alle kerndoelen die je als docent wilt halen.