Show menu

Wat is een brede school?

Wat is een brede school?

De samenwerkingen waaruit de brede school bestaat, zijn vaak verschillende sociale organisaties die onder één dak zitten. Zij handelen meestal vanuit een pedagogische visie en handelswijze. Ook is er een coördinator aanwezig die de gezamenlijke aanpak bewaakt, zowel in kwaliteit als kwantiteit. In Nederland maken we bij brede scholen over het algemeen een onderscheid tussen vijf profielen. De invulling van deze profielen hangt af van de lokale context van de basisschool, waaronder specifieke wijkkenmerken. Benieuwd welke brede school workshop passend is? Voor brede scholen hebben we als Grote Broer activiteiten, workshops en buitenschoolse activiteiten. Daarbij kunnen we maatwerk bieden zodat de workshop goed aansluit op jullie wensen.

Welke profielen zijn er?

Bij het kansenprofiel ligt de aandacht bij het creëren van meer kansen voor leerlingen. Om zo een onderwijsachterstand te voorkomen.Bij het zorgprofiel ligt de aandacht bij het verbreden van de zorg voor de leerlingen. Dit kan gericht zijn op alle leerlingen, maar ook op de kinderen die hier extra behoefte aan hebben. Bij het wijkprofiel richten we de pijlers op de basisvoorzieningen in de wijk voor kinderen. Natuurlijk nemen we de ouders daarbij ook op. Zo kan er een jongerencentrum aanwezig zijn in de brede school. We organiseren bijvoorbeeld brede school activiteiten na schooltijd. Bij het verrijkingsprofiel ligt de aandacht bij een heel divers aanbod aan workshops. Vaak organiseren we dit ook na schooltijd in samenwerking met de buitenschoolse opvang. Bij het opvangprofiel biedt de school een arrangement met kinderopvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Een brede school workshop: voorbeelden

Voorbeelden van workshops en activiteiten zijn de Circusdag, de theaterdag Opa en de Reismachine en de Wereld Dansdag. Tijdens de Circusdag maken leerlingen kennis met verschillende circusmaterialen. In de ochtend studeren ze per groep een act in. In de middag voeren ze samen een circusvoorstelling op. Het ontwikkelen van motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen én het opdoen van succeservaringen staan centraal. Bij de theaterdag Opa en de Reismachine leren kinderen de basisbeginselen van theater. De groepen studeren een eigen scène in die zich afspeelt in telkens een ander werelddeel. Het eindresultaat is een theaterstuk dat de leerlingen samen opvoeren. Ook de Wereld Dansdag eindigt met een gezamenlijk optreden. Leerlingen studeren verschillende internationale dansen in: van Spaans tot Afrikaans. Ze ontdekken de expressiviteit van hun lichaam en presenteren zich als groep op een podium.

Hoe organiseer ik een brede school workshop?

Grote Broer kan met je meedenken over jouw workshop en neemt vervolgens de organisatie uit handen. Van draaiboeken, briefings en planningen tot ervaren workshopdocenten en docenten. In een persoonlijk gesprek bekijken we wat jouw doelen en wensen zijn voor de workshop. Wat je wél zelf moet regelen voor brede school activiteiten? Vaak blijft dat beperkt tot het zorgen voor ruimtes en eventueel roosters. Ruim van tevoren krijg je van ons het draaiboek voor de brede school workshop toegestuurd. Heb je daarover nog vragen? Je kunt altijd bij ons terecht.