Lessenserie Speellab

De lessenserie Speellab is een lessenserie waarbij kunst en techniek centraal staan. De leerlingen werken tijdens de lessen aan een stad, gemaakt door o.a. 3D-printerpennen. Elke leerling is verantwoordelijk voor een onderdeel van de stad. Aan het eind wordt alles samengevoegd en ontstaat er een nieuw ontworpen stad! Misschien wel een stad van de toekomst…

De workshopdocent start met een uitleg van de materialen die ze in het speellab gebruiken. Hoe werkt een 3D-pen en wat is stroomgeleidende verf precies? Vervolgens gaan de leerlingen hun eigen stad ontwerpen. Ze gaan hem inrichten met voorwerpen die ze zelf maken met de 3D-printerpennen, zoals huizen, bomen en dieren. En een stad is natuurlijk ook verlicht! Met stroomgeleidende verf maken ze lantaarnpalen en stoplichten. Het kennismaken met deze nieuwe technologieën staat centraal tijdens deze weken. Het eindresultaat van de lessenserie Speellab is een eigen gemaakte stad die in de school tentoongesteld kan worden!

Leerdoelen

  • Leerlingen leren 3D objecten te ontwerpen en te ontwikkelen.
  • Leerlingen leren een verbinding te maken tussen kunst en techniek.
  • Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over de mogelijkheden van de 3D pen.
  • Leerlingen ontwikkelen hun ruimtelijk inzicht en kunnen hun plan direct uitvoeren en corrigeren.

Kosten lessenserie

De prijs van een lessenserie hangt af van het totale aantal lesdagen en het aantal groepen die de workshopleider per dag heeft.

Reis- en materiaalkosten

  • Reiskosten bedragen 0,21 euro per kilometer.
  • Materiaalkosten bedragen 35 euro per les.

Benodigdheden

Een ruim lokaal met tafels, voldoende stroompunten en vijf verlengsnoeren die verspreid zijn door de ruimte. Het lokaal moet goed te ventileren zijn. Verder moet er een smart- of digiboard aanwezig zijn en toegang tot internet. Ook is er genoeg wit A4 papier nodig.

    Meer informatie aanvragen