Show menu

Kunst & Techniek workshops op school

Kunst en techniek op school

Kunst en techniek op school. Vanaf 2020 moet elke basisschool dit een vaste plek hebben gegeven in het curriculum. Daardoor zijn veel scholen nog zoekende in hoe ze dat vorm kunnen en willen geven. Bovendien wil de ene school techniekactiviteiten het hele jaar door organiseren. Een andere school wil het clusteren door een projectweek rondom techniek te organiseren. En weer een andere school is een paar stappen verder en werkt samen met lokale bedrijven om hun techniekonderwijs vorm te geven. Daarom praten we wekelijks met meerdere scholen en vragen rondom implementatie van technieklessen in het curriculum komen telkens terug. Wij helpen scholen een antwoord te vinden door leerkrachten en leerlingen kennis te laten maken met creatieve techniekworkshops voor basisscholen.

Wat is de waarde van kunst en techniek op school?

Het Techniekpact heeft twaalf doelen geformuleerd rondom techniekonderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Eén van de doelen is dat scholen meer samenwerken met bedrijven; de publiek-private samenwerking. Een kunst en techniek workshop op school is hier het meest geschikte middel voor. Grote Broer werkt met 250 workshopdocenten samen in de organisatie van de workshops. Dit zijn allemaal professionals in hun vakgebied. Met de organisatie van een techniekworkshop op school zet je de samenwerking met externe partijen dus gelijk op en haalt vernieuwende techniekeducatie in huis! Grote Broer is sowieso vrij vooruitstrevend qua workshops, zo bieden we ook allerlei interessante digitale media workshops aan!

Welke techniekactiviteiten zijn geschikt voor mijn leerlingen?

Vanzelfsprekend is niet elke activiteit geschikt voor elke leerling. Dat neemt niet weg dat je kleuters net zo goed kan laten kennismaken met de wondere wereld van kunst & techniek op school, als dat je dat met een leerling uit groep 8 kan doen. Vaak zijn dezelfde techniekactiviteiten voor basisscholen zowel in te zetten bij leerlingen uit groep 8 als bij kleuters. Alleen wel in een simpelere versie. Zo zorgen we in het Duurzaamheidslab ervoor dat kleuters kennismaken met duurzaamheid en materialen en maken de bovenbouw leerlingen in het Kinetisch Lab een gave reactiebaan.

Welke techniekles voor school past bij mij?

Jaarlijks komen we op meer dan 400 scholen. Onze ervaring is dat, hoewel er veel overeenkomsten zijn, geen enkele school hetzelfde is. Geen leerling is hetzelfde, wat er aan activiteiten in de omgeving gedaan kan worden verschilt en de onderwijsvorm en identiteit van de school is telkens anders. Vanuit Grote Broer vinden we het van belang dat de workshops nauw aansluiten op hoe een school werkt. We merken dat de workshop dan het meeste effect heeft en dat leerkrachten er ook op kunnen doorbouwen. Binnen ons aanbod aan kunst en techniek workshops, maken we dan ook alles op maat.