Show menu

Belang van muziekprojecten

Projectdag basisschool muziek 7

 

Belang van muziekprojecten bij opgroeiende kinderen

Van jongs af aan maken kinderen een muzikale ontwikkeling mee. Nog voor een kind kan praten speelt het al met klanken, melodieën, en volume. De manier waarop kinderen muziek beleven en waarderen groeit vervolgens met ze mee. In de jongste fase zal een kind experimenteren met zijn eigen stem, eenmaal aangekomen op de basisschool ervaart het plezier in samen zingen en muziek maken. Bewegelijkheid en leren met je lijf speelt dan een grote rol. Naarmate kinderen ouder worden zal het concentratievermogen en geheugen toenemen, waardoor de kinderen kunnen leren om muziek te reproduceren.

In de middenbouw krijgen zelfexpressie en het zelf produceren van muziek een belangrijke functie in het proces. Leerlingen worden ook meer en meer bewust van hun bijdrage in het geheel. In de bovenbouw gaat dit nog een stap verder en ontwikkelen leerlingen eigen smaak en voorkeuren. Door kennis te maken met verschillende muziek genres leren kinderen zich te verhouden tot andere culturen en muzikale voorkeuren om zich heen. Ze reflecteren en ontdekken hoe ze zich verhouden tot anderen en komen er steeds meer achter wat muziek voor henzelf betekent. Zo wordt hun belevingswereld steeds groter en muziek ook onderdeel van hun eigen identiteit. Muziek wordt een middel om zichzelf op een kunstzinnige manier te uiten. 

Voordelen van muziekonderwijs

Door leerlingen stelselmatig in aanraking te laten komen met muziekonderwijs en dus met muziekprojecten (zoals de Streetbeatsdag), worden leerlingen niet alleen beter in het muziek maken zelf, maar ontwikkelen ze ook cognitieve vaardigheden. Daarnaast uitten de effecten van goed muziekonderwijs zich ook op andere vlakken. De koppeling tussen taal en muziek is snel gemaakt, want ook daar gelden ritmes, klanken en melodieën. Al eeuwenlang is muziek ingezet om teksten beter te onthouden, en iedereen heeft zingend het alfabet geleerd. De koppeling van deze lesgebieden zorgt ervoor dat verschillende delen van de hersenen tegelijkertijd betrokken zijn bij het leerproces. Onze workshops Rappen en Songwriting maken duidelijk die koppeling tussen taal en muziek. 

Bij het maken van muziek heb je je geheugen nodig, maar ook je concentratie en je fijne motoriek. Door deze meervoudige stimulatie van de hersenen worden nieuwe verbindingen gelegd en bestaande verbindingen versterkt. Zo krijgen kinderen door muziek te maken, zoals tijdens de workshop Streetbeats, een beter gestimuleerd brein. Dit werpt ook zijn vruchten af bij andere leergebieden zoals lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast heeft het samen musiceren ook een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en bevordert het de creativiteit van het kind. Kortom, muziekprojecten zijn onmisbaar in de basisschooltijd van kinderen!